آدرس : بابل ابتداي اميركلا بلوار امام رضا بيمارستان مهرگان                4-01132395591 

22 مرداد 1399 ساعت 08:11

سامانه پیشنهادات و انتقادات

Add

چهارشنبه, 12 آگوست 2020 03:41
انصراف

فرآیند بررسی شکایت و انتقادات

آدرس بیمارستان :

آدرس : بابل ابتداي اميركلا بلوار امام رضا بيمارستان مهرگان
تلفن بيمارستان : 4 - 01132395591
ایمیل: info @ mehregan-hospital.com

Template Design:Dima Group