آدرس : بابل ابتداي اميركلا بلوار امام رضا بيمارستان مهرگان                4-01132395591 

15 اسفند 1399 ساعت 04:25

سامانه پیشنهادات و انتقادات

Add

جمعه, 05 مارس 2021 00:55
انصراف

فرآیند بررسی شکایت و انتقادات

آدرس بیمارستان :

آدرس : بابل ابتداي اميركلا بلوار امام رضا بيمارستان مهرگان
تلفن بيمارستان : 4 - 01132395591
ایمیل: info @ mehregan-hospital.com

Template Design:Dima Group