آدرس : بابل ابتداي اميركلا بلوار امام رضا بيمارستان مهرگان                4-01132395591 

26 مرداد 1401 ساعت 00:31

فرم گزارش خطا

فرم شکایت
تاریخ وقوع خطا : * (*)
ورودی نامعتبر
ساعت وقوع خطا : * (*)
ورودی نامعتبر
نام بخشی که خطا در آن رخ داده است : *
ورودی نامعتبر
نوع خطا : * (*)
ورودی نامعتبر
شرح خطا : * (*)
ورودی نامعتبر
نام بیمار : *
ورودی نامعتبر
بخش گزارش دهنده : *
ورودی نامعتبر
نام گزارش دهنده :
ورودی نامعتبر
تایید و ارسال

آدرس بیمارستان :

آدرس : بابل ابتداي اميركلا بلوار امام رضا بيمارستان مهرگان
تلفن بيمارستان : 4 - 01132395591
ایمیل: info @ mehregan-hospital.com

Template Design:Dima Group