آدرس : بابل ابتداي اميركلا بلوار امام رضا بيمارستان مهرگان                4-01132395591 

01 بهمن 1398 ساعت 09:15

اعضای تیم مدیریت اجرایی

سوپر وايزر آموزشي

كارشناس فن آوري اطلاعات

بهبود كيفيت

آدرس بیمارستان :

آدرس : بابل ابتداي اميركلا بلوار امام رضا بيمارستان مهرگان
تلفن بيمارستان : 4 - 01132395591
ایمیل: info @ mehregan-hospital.com

Template Design:Dima Group