آدرس : بابل ابتداي اميركلا بلوار امام رضا بيمارستان مهرگان                4-01132395591 

02 مهر 1402 ساعت 09:26

سياستهاي اصلي مهرگان

ارتقا مستمر ايمني بيمارو كاركنان
مديريت مشاركتي جهت افزايش رضايتمندي بيماران و مراجعين
آموزش مستمر كاركنان به منظور توانمند سازي آنها
استفاده بهينه از تجهيزات پزشكي و تامين نيروي انساني كارآمد

آدرس بیمارستان :

آدرس : بابل ابتداي اميركلا بلوار امام رضا بيمارستان مهرگان
تلفن بيمارستان : 4 - 01132395591
ایمیل: info @ mehregan-hospital.com

Template Design:Dima Group